Wij trekken aan de bel op 21 maart

Op woensdag 21 maart 2018 is de jaarlijkse actie van het Liliane Fonds ‘Wij trekken aan de bel’. Op die dag maken onze leerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein. Zo vragen wij aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school mogen.

In Nederland is onderwijs een vanzelfsprekend recht. Helaas is dit voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden heel anders. Zij kunnen vaak niet naar school.
Het Liliane Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is. Want met alleen revalidatie redt een kind met een handicap het in die landen niet. Elk kind – met of zonder handicap – heeft recht op onderwijs, op een toekomst.Het Liliane Fons steunde in de ontwikkelingslanden in 2017 ruim 100.000 kinderen met een handicap. Een prachtig resultaat, door velen mede mogelijk gemaakt.

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken zij kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. De hulp van het Liliane Fonds bestaat uit de financiële steun voor medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning op de weg naar een zelfstandig bestaan. Hulp die de kinderen in staat stelt echt mee te kunnen doen en voor zichzelf op te komen.

Om de actie kracht bij te zetten en het Liliane Fonds financieel te ondersteunen, willen wij u vragen uw kind op woensdag 21 maart 2 lege plastic limonadeflessen mee te geven. De kinderen gaan kabaal maken door deze lege flessen tegen elkaar aan te slaan. Na de actie willen we deze flessen inleveren en de opbrengst van het statiegeld schenken aan het Liliane Fonds. Wij hopen dat u onze actie ondersteunt! Alvast bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *